Vihreiden ryhmäpuheenvuoro valtuustossa, aiheena Espoon budjetti 2011

Puheet • 03.12.2010

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kun väestö ikääntyy, samalla lisääntyy niiden vanhusten määrä, jotka eivät selviä kotona ilman tukea. Jokainen vanhus ansaitsee inhimillisen hoidon, läheisyyttä ja virikkeitä. Neuvotteluissa lisätyt määrärahat vanhusten pitkäaikaishoitoon, kotihoitoon ja omaishoitoon tulevat todella tarpeeseen.

Neuvotteluissa painotettiin myös lastensuojelua, terveydenhoito- ja perhetyötä. Perheneuvoloissa moni perhe saa tarvitsemansa avun ennen kuin on liian myöhäistä. Toisaalta jonot perheneuvoloihin ovat liian pitkät. Jokainen ajoissa autettu lapsi, äiti tai isä on iso inhimillinen voitto. Jos vältämme monta huostaanottoa, ennaltaehkäisyyn satsatut rahat palautuvat kunnalle moninkertaisina. Vihreä ryhmä painottaa myös kouluterveydenhoitajien tärkeyttä. Niitä tarvitaan lisää. Hädässä olevan lapsen on saatava apu silloin kun sitä tarvitsee. Jos mahaan koskee, voi mennä terkkarille. Tuttu terveydenhoitaja tukee ja kuuntelee lasta ja huomaa myös, jos jokin on vialla.

Hyvä lastensuojelutoimi on myös Luukin leirikeskuksen peruskorjaus, joka aikaistettiin neuvotteluissa. Saunarakennuksen ja viemäröinnin kunnostus saadaan käyntiin, mikä takaa lapsille ja nuorille siistit ja esteettömät peseytymistilat. Nuorisojärjestöjen, yhteisöjen sekä kuntalaisten käyttöön tarkoitettu leirikeskus tarjoaa luontoelämyksiä ja yhteisöllisyyttä. Vähävaraisten perheiden lapsille järjestettävät kesäleirit ovat erityisen kysyttyjä.

Vihreä ryhmä painottaa leirikeskusten korjausohjelman kiirehtimistä, sillä lapset ja nuoret ovat jo kauan odottaneet tilojen kunnostusta. Homekoulukorjaukset ovat osoittaneet, mihin peruskorjauksen viivyttäminen voi pahimmillaan johtaa. Ihmisten terveys on asetettava etusijalle ja investointiohjelmassa on painotettava peruskorjauksia. Homekoulujen nopeutettu korjausaikataulu on erinomainen asia.

Laitosapulaisten palauttaminen päivähoitoon oli tärkeä avauksemme budjettineuvotteluissa, jota ei saatu läpi. Avustava henkilökunta huolehtii tilojen siisteydestä, pukee lapsille kurahousuja, ovat auttavia käsiä ja sylejä lapsille. Vihreiden mielestä päivähoidossa kuten sosiaalitoimessakin työtä helpottaisi, jos koulutetun henkilökunnan apuna ja tukena on avustavaa henkilökuntaa. Se parantaa myös työllisyyttä. Voi olla hellä lastenhoitaja, vaikkei olisi akateemista koulutusta. Jatkamme asian ajamista.

Kävely, pyöräily ja muut kevyen liikenteen muodot tarjoavat huomattavia terveyshyötyjä. Hyvä ulkoilumahdollisuus tukee iäkkäiden liikuntakyvyn säilymistä. Neuvotteluissa lisättiin määräraha kevyen liikenteen väylien kunnostukseen ja turvallisuuden parantamiseen. Kuntalaisilta tulee paljon palautetta pyörä- ja kävelyteiden huonosta kunnosta ja heikosta talvikunnossapidosta. Väylien hyvä talvikunnossapito vähentää kaatumistapaturmia ja murtumia. Vihreä ryhmä painottaa kevyen liikenteen väylästön parempaa kunnossapitoa.

Espoon vesiensuojelu saa kaivattua lisätehoa, kun toimialaan perustetaan uusi vesiasiantuntijan toimi. Voimme nopeuttaa Espoonjoen suojelusuunnitelmaa ja Espoon virtavesiselvityksen lukuisia toimenpide-ehdotuksia sekä tehostaa järvien kunnostusta. Lisäksi Itämeren suojelun ja kriisivalmiuden velvoitteet vaativat ympäristökeskuksen työpanoksen lisäämistä vesiasioissa. Vesiasiantuntijan työ vauhdittaa kunnostuksiin liittyvien ympäristölupaprosessien läpivientiä sekä hankesuunnitelmia.

Luonnon monimuotoisuuden säilymisen yhtenä perustekijänä on ajantasainen tieto viheryhteyksistä, luontoselvityksistä, hulevesiohjelmasta ja muista ympäristötiedoista. Keskeistä on kehittää ja yhtenäistää kaupungin paikkatietojärjestelmää, niin että sinne sisällytetään ympäristötieto. Neuvotteluissa lisättiin määräraha ympäristökeskuksen osuutena tietojärjestelmien kehittämishankkeeseen. On tärkeää lisätä teknisten toimialojen yhteistyötä ja siksi tietojärjestelmä tulee kehittää eri toimialojen yhteiseksi alustaksi.

Vihreän ryhmän esityksistä neuvotteluissa terävöitettiin strategisia mittareita ilmastonmuutoksen torjunnassa. Energiatehokkuussopimuksen tavoitteet, uusiutuvan sähkön osuus ja ekotukihenkilöjärjestelmän jatkuvuus on olennaista, mutta meillä on vielä paljon tekemistä ja haastetta Espoon ilmastotalkoissa.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com