Espoon kaupunginvaltuusto

Olen Espoon kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 2005 lähtien. Minut valittiin valtuuston 3. varapuheenjohtajaksi kesällä 2020. Valtuutettuna olen toiminut ympäristönsuojelun ja yleisen hyvinvoinnin eteen sekä lasten parasta ajatellen.

Hyvät peruspalvelut tarvitaan lähelle asukasta: luotettavat terveyspalvelut, hyvät koulut, päivähoito, vanhusten hoiva, kirjastot ja liikuntapaikat. Viheralueet ja rannat on suojeltava kuntalaisten ulkoilualueina. Ympäristön suojelua edistetään lisäämällä joukkoliikennettä ja kierrätystä sekä suosimalla uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta.

Valtuustossa olen tehnyt aloitteet kierrätyksen tehostamisesta, kevyen liikenteen väylien parantamisesta ja pääkaupunkiseudun yhteisestä viheraluekaavasta sekä reumapotilaiden hoidon turvaamisesta. Viimeisimmät aloitteeni koskivat haitallisen torjunta-aine glyfosaatin käytön lopettamista Espoon puistoissa sekä lähi- ja luomuruoan edistämistä kaupungin ruokapalveluissa lastemme ja vanhustemme parhaaksi. Jätin myös aloitteen koululaisten maksuttomista joukkoliikennematkoista luokkaretkillä. Valtuustokysymykseni Espoon alkuperäisten meritaimenkantojen suojelemiseksi vauhditti Espoonjoen suojeluohjelman toteutusta. Valtuustoaloitteeni pohjalta toteutui myös yleinen grillipaikka Rantaraitille. Matinlahden rannan grilli avattiin kesällä 2020. Alkuvuodesta 2021 jätin valtuustoaloitteen aurinkoenergian edistämiseksi.

Espoon kaupungilla olen ollut pari kautta mukana työryhmässä, jossa edistimme kilpailukykyä, innovaatioita, yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Työn tuloksena syntyi pienhankintaneuvontaa yrityksille ja Yrityskylä -oppimisympäristö lapsille. Kehitysohjelman muilla toimenpiteillä parannetaan kaupungin mahdollisuuksia saada verotuloja, parannetaan palveluja ja lisätään hyvinvointia uusien teknologioiden kautta. Vuodesta 2017 alkaneella valtuustokaudella jatkoin työryhmässä toimien sen varapuheenjohtajana. "Innostava elinvoimainen Espoo" -työryhmässä on valittu tavoitteeksi nuorten työllisyyden edistäminen yhdessä yrittäjien kanssa. Lisäksi tavoitteena on työllisyyspalvelujen parantaminen, jotta voimme vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja kohtaanto-ongelmaa. Työryhmän kaksi muuta painopistettä liittyvät innovaatioalustojen edistämiseen sekä erilaisten tapahtumien ja matkailun edellytysten parantamiseen. Espoossa on onnistuneesti koottu yrityspalvelut Busines Espoo -palvelukonseptiin yhden luukun alle vuodesta 2020 lähtien. Työllisyyttä on parannettu kaupungilla projektein, joissa työttömiä on koulutettu yhdessä yritysten kanssa. Nuorille tarjotaan keikkatyömahdollisuuksia kaupungin toimialoilla. 

Budjettineuvotteluissa vihreä valtuustoryhmä tekee sinnikkäästi työtä sen eteen, että lapset, sairaat ja vanhukset saavat riittävästi hyvää hoitoa. Koulujen hyvä taso on vihreille tärkeää. Muita prioriteetteja on terveyspalveluiden saatavuuden parantaminen, joukkoliikenne ja heikompiosaisten, kuten vammaisten palvelut. Kunnan taloutta ja omaisuutta on hoidettava järkevästi turhaa tuhlaamista välttäen. Se tarkoittaa sitä, että rakennukset rakennetaan turvallisiksi ja terveellisiksi, mutta välttäen suureellisia pytinkejä. Lähikulttuuria tarvitaan, kuten harrastajateattereita ja Espoon teatterille toimivat toimitilat. Kunnossapitoon ja korjaamiseen on panostettava ja homekoulut korjattava.

Olen esittänyt raha-aloitteissa määrärahaa mm. lasten uimaopetukseen, nuorisotyöntekijöiden lisäämiseen, omaishoitajien kotiapuun ja vapaapäiviin, vanhusten kotisiivouspalveluun, koulujen liikuntavälineistön hankintaan, perheitä ennaltaehkäisevästi auttavaan kotiapuun, nuorten mielenterveyspalveluihin sekä meritaimenen suojeluun. Esitin Gumbölen joen patoon kalatien rakentamista, jotta uhanalainen meritaimen nousee kutemaan. Ja tämä hanke toteutui! Esitin määrärahaa siirtokelpoisten väistötilojen hankintaan, jotta koulujen välttämättömiä homekorjauksia saadaan nopeutettua. Esitin kenkien nastoitusta kaupungin toimesta kaatumistapaturmien vähentämiseksi. Ja nyt kaupunki jakaa liukuesteitä ikäihmisille palvelukeskuksissa! Vuonna 2021 jätin budjettialoitteen mielenterveyspalvelujen vahvistamiseksi korona-ajan lisääntyneen ahdistuksen vuoksi. Korona-aika on lisännyt myös asukkaiden ulkoilua lähimaastossa, joten esitin määrärahaa liikuntatelineiden hankintaan asukaspuistoihin ja muihin lähiliikuntapaikkoihin, määrärahaa roskisten lisäämiseen ulkoilureiteille sekä lisämäärärahoja Espoon Keskuspuiston suojelualueiden lisäämiseksi.

Kirjoituksia-sivulta löytyy valtuustossa pitämiäni puheita ja valtuustoaloitteita.

Valtuuston kokous

Kuvan valtuuston kokouksesta on ottanut Tony Hagerlund.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com