Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta

Olin kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen 05-08. Keskeisin tehtävä lautakunnassa on rakennetun ympäristömme laadusta ja toimivuudesta huolehtiminen.

Työ kaupunkisuunnittelulautakunnassa on mielenkiintoista ja haastavaa. Suurin yksittäinen hanke on ollut Etelä-Espoon yleiskaava. Vihreiden tavoitteena on säästää kaupunkilaisten rakastamat viheralueet, metsät ja rannat. Olen tyytyväinen yleiskaavatyön lopputulokseen, sillä pääosa viheralueista saatiin säästettyä!

Yleiskaava oli nähtävillä kaksi kertaa ja siihen tehtiin merkittäviä muutoksia muistutusten ja lausuntojen perusteella. Kaava hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 7.4.08.

Voit lukea lisää vihreästa kaupunkisuunnittelusta nettikolumnistani Monimuotoista rakentamista viheralueita säilyttäen.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com