Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunta

Olen Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja elokuusta 2021 lähtien. Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii luonnon monimuotoisuuden puolesta. Lautakunta päättää mm. vesistöjen kunnostuksista, luonnonsuojelualueiden perustamisista sekä seuraa ja antaa ohjeistuksia ilmastonmuutoksen torjuntaan. Lautakunta toimii kunnan ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisena. Se toimii myös terveydensuojelulaissa, elintarvikelaissa ja eläinlääkintähuoltolaissa tarkoitettuna valvonnasta tai muista kunnan tehtävien järjestämisestä vastaavana viranomaisena Espoon ja Kauniaisten kaupunkien, sekä Kirkkonummen kunnan muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella.

Lautakunnan tehtävänä on päättää muun muassa ympäristö- ja maa-ainesluvista, ojituksiin liittyvistä erimielisyyksistä, luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta ja rauhoituksen lakkauttamisesta sekä antaa tarvittaessa määräyksiä ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Lautakunnan tehtävänä on valvoa, että rakentaminen täyttää rakentamiselle rakennuslainsäädännössä ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset. Kaikkien yli 2000 kem2:n suuruisten rakennushankkeiden lupahakemukset käsitellään ympäristö- ja rakennuslautakunnassa.

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com