Syyskuvia 2014

Sotainvalidien Veljesliitto myönsi ansioristin tunnustuksena toiminnasta Suomen sotainvalidien hyväksi. Olen nöyrän kiitollinen tästä kunniasta. On pientä, jos olen osaltani voinut tehdä jotain niille, jotka ovat tehneet jotain mittaamattoman suurta kotimaallemme. Veteraanien asemaan, kuten kuntoutusmäärärahojen riittävyyteen on vaadittu ja saatu parannusta ja sotilasvammalain muutos turvaa kotiin vietäviä palveluja yhä suuremmalle joukolle veteraaneja.

Ansioristi

Hyvää tuulta ja aurinkoenergiaa Espoonlahden syysmarkkinoilla. Kuvassa vihreitä ystäviäni Merva Mikkola ja Henna Partanen.

Markkinat

Kävin Ympäristöakatemian kurssin kalojen suojelusta ja virtavesistä. Kuvassa Koskenkylänjoen kalatie, joka ohittaa Malmgårdin voimalan padon. Niin emokalat voivat nousta kutemaan Pernajanlahdesta itäisellä Uudellamaalla. Kalojen luontaisen kutemiskierron palauttaminen on tärkeä luonnonsuojeluteko.

Kalatie

Raiteiden ja teiden rapistunut kunto aiheuttaa vaaratilanteita, vaikeuttaa työmatkaliikennettä sekä heikentää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liikenne- ja viestintäministeriö asetti parlamentaarisen työryhmän kartoittamaan ratkaisuvaihtoehtoja liikenneverkon korjausvelan vähentämiseksi. Työryhmässä teimme esityksen, jolla korjausvelkaa voidaan vähentää. Tarkastelimme erilaisia rahoitusmalleja, joita esitimme kokeiltavaksi ennakkoluulottomasti. Kuvassa joulukuussa pidetty tiedotustilaisuus, jossa ministeri Risikon johdolla esittelimme työn tuloksia. Koko raportti löytyy täältä.

Tyoryhma

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com